بلفاروپلاستی چهار پلک با برداشتن چربیهای پلک فوقانی و جابجا کردن چربی پلک پایین
جراحی زیبایی پلک بالا با خارج کردن چربی
جراحی زیبایی چهار پلک
تماس با پزشک