سن مناسب تغییر جنسیت

سن مناسب تغییر جنسیت

از چه سنی می توان جراحی تغییر جنسیت را انجام داد؟ سن ایده آل برای انجام تغییر جنسیت مرد به زن و زن به مرد چقدر است؟ این سوالی است که...

تماس با پزشک