سن مناسب تغییر جنسیت

سن مناسب تغییر جنسیت

از چه سنی می توان جراحی تغییر جنسیت را انجام داد؟ سن ایده آل برای انجام تغییر جنسیت مرد به زن و زن به مرد چقدر است؟ این سوالی است که...

بارداری بعد از تغییر جنسیت

بارداری بعد از تغییر جنسیت

آیا امکان بارداری برای مردان وجود دارد؟ اینکه فرزندی از خودشان داشته باشند؟ در حقیقت این مساله از آنچه که فکر می کنید متداول تر است....

عمل تغییر جنسیت چگونه انجام می‌شود؟

عمل تغییر جنسیت چگونه انجام می‌شود؟

برخی افراد تفاوتی را میان جنسیت بیولوژیکی و هویت جنسی خود احساس می کنند. منظور از جنسیت بیولوژیکی، جنسیتی است که فرد با آن متولد می شود...

تماس با پزشک